Duyurular

13.01.2012 | Çoklu Kullanıcı Desteği ve Geçiş Esnasında Yapılması Gerekenler


Tüm Paydaşlarımıza Önemle Duyrulur,
 
13 Ocak gecesi yapılacak çalışma sonrasında tüm paydaşlarımızın İTS kullanıcı adları değişecektir. Ancak GLN’leri ve kullanıcı şifreleri kesinlikle değişmeyecektir. Bu kullanıcı adı değişikliği sonrasında, paydaşlarımız İTS Servislerini ve İTS Portal Online İşlemler’ini kullanabilecek başka alt kullanıcılar tanımlayabilecekler ve her alt kullanıcıya farklı yetkiler verebileceklerdir.
 
13 Ocak 2012 saat 20:00 itibariyle çalışma yapmak üzere tüm servisler kapatılacaktır. Dolayısıyla çalışma esnasında İTS bildirimleri yapılamayacaktır. Eczanelerimizin SGK’ya reçete giriş işlemlerini yaptıkları Medula üzerindeki İTS Satış ve İTS Karekod Sonlandırma işlemlerinin de çalışmayacağının altı çizilmektedir.
 
Tüm paydaşlarımızın Cumartesi günü itibariyle, yani çalışmamızın biteceği 14 Ocak 2012 Sabahı, ticaretlerinin aksamaması için yazılımları üzerinden İTS bildirimlerini yaptıkları eski kullanıcı adlarını yeni yönetici kullanıcı adları ile değiştirmeleri gerekmektedir. Bu işlemi yapan paydaşlarımız başka bir değişiklik yapmaya ihtiyaç duymaksızın eskisi gibi çalışmalarına devam edebileceklerdir. Aksi taktirde paydaşlar “HTTP Status 401 - This request requires HTTP authentication ().” hatası alacaklardır.
 
Yeni kullanıcılar yani yönetim kullanıcıları, paydaşlarımızın GLN’leri ve bunu takip eden 4 sıfırdan (‘0000’) oluşacaktır. Yani GLN’si “8680001000012” olan bir paydaşımızın yönetici kullanıcı adı “86800010000120000” olacaktır. Bu kullanıcı İTS Online İşlemlerde ve İTS Servislerinde paydaş’ın yetkisi olan tüm işlemleri ve bildirimleri yapabilecektir. Daha önceden de belirttiğimiz gibi GLN ve şifreler değişmeyecektir. Oluşturulacak alt kullanıcıların kullanıcı adları İTS Portal Online İşlemler tarafından otomatik olarak verilecektir. Kullanıcı adlarının sonundaki 4 hane ardışık şekilde artarak verilecektir. “86800010000120000” yönetici kullanıcısı yeni bir alt kullanıcı oluşturduğunda ilk verilecek kullanıcı adı “86800010000120001” olacak ve alt kullanıcılar eklendikçe son 4 hane “86800010000120002”, “86800010000120003” şeklinde artarak devam edecektir.
 
Kullanıcı adının yazılımlar üzerinde güncellenmesi özellikle eczanelerimizin ve hastanelerimizin bildirim yapabilmeleri için önem arz etmektedir. Çünkü tedarik zincirinin en son halkası olan eczanelerimiz ve hastanelerimiz, nicelik olarak paydaşlarımızın en büyük bölümünü oluşturmakla beraber, bu paydaşlarımızın işlerinin aksaması halkımızın ilaçlara erişiminin doğrudan kısıtlanmasına sebep olacaktır. Böyle bir sıkıntı yaşanmaması için ilgili eczacılarımızın kullanıcı adının değiştirilmesi hususunda hassasiyetlerini istiyoruz.
 
Çalışmamız sonrasında paydaşlarımız birimlerinin ihtiyaçlarına göre yeni kullanıcılar oluşturarak, gerekli yetkilendirmeleri yapabileceklerdir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için birkaç olası senaryo aşağıda verilmeye çalışılmıştır.
  • Bir üretici veya depo’nun mal iade birimi için paydaşımızın yetkilisi tarafından yeni bir alt kullanıcı oluşturulup, bu alt kullanıcıya sadece Mal İade Servisi için yetki verilebilecek. Böylelikle mal iade birimi, satış ve mal alım gibi kendi yetkisi olmayan işlemleri yapamayacaktır.
  • Birden fazla şubesi olan bir paydaşımız, diğer şubelerinin yapabileceği işlemleri belirleyip(mal alımı, mal iade, mal satış vb.), “online işlemlerden” alt kullanıcı oluşturduğu bu şubelerine sadece belirtilen işlemleri gerçekleştirme yetkisi verebileceklerdir. 
  • Herhangi bir paydaşımız, İTS bildirimi yapmaması gereken firma çalışanlarına sağlanmış alt kullanıcı adlarının ve şifrelerinin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmek suretiyle, bu şahıslar tarafından paydaşımıza zarar verebilecek İTS bildirimlerinin yapılmasını engelleyebilmek için bu alt kullanıcıların İTS servislerine bildirim yapmaları engellenip, sadece İTS Portal Online İşlemler üzerindeki ilgili işlemlerle kısıtlanabilir.
© 2013 TechN’arts. Tüm Hakları Saklıdır. TechN`arts: Teknoloji bir sanattır
Yasal Uyarı